Magnetyzm

Add to Favourites
Post to:

Description
Magnetyzm,Pola magnetyczne sa wywolane poruszajacymi sie ladunkami,Pola magnetyczne magnesów stalych sa wywolane nieskompensowanymi ruchami elektronów w materiale. Pola magnetyczne elektromagnesów sa wywolane ruchem elektronów pod wplywem zewnetrznego pola elektrycznego.


Type: ppt

Discussion

toni

Great presentation! Thanks!!!

3962 days 20 hours 29 minutes ago

13 Followers

Your Facebook Friends on WizIQ