Slobodni pad. Hitac naviše. Hitac naniže Online Test

Ubrzanje koje pri delovanju gravitacione sile Zemlje dobija telo naziva se


Ubrzanje koje iznosi 9.81m-s2, saopstava se svakom telu


Gravitaciono ubrzanje ima vrednost 9.81m-s2, bez obzira na geografsku sirinu.


Sa jednakih visina padaju dve kugle jednakih oblika i zapremina. Jedna je gvozden, a druga drvena.

Na povrsinu ce pasti


Za koje vreme telo pri slobodnom padu dostigne brzinu od 20m/s?


Dragan ispusta loptu vertikalno nanize pocetnom brzinom od 5m/s. Vreme padanja lopte je 1s.

Na kojoj visini i sa kojom brzinom lopta udara o tlo.


Najveca visina na koju Milan moze da baci loptu vertikalno uvis je 5m.

Odredi kolika je pocetna brzina lopte, vreme penjanja lopte i vreme padanja lopte.
Description:

Test je namenjen ucenicima 7. razreda osnovne škole koji slušaju nastavnu temu Kretanje tela u polju sile Zemljine teže.

Discussion

una

extra je ovo....kad bi bilo vise ovakvih proverica znanja...i naravno i iz drugih s oblasti....i pre svega kad bi nastavnici davali ovakve testove i odavde........

2366 days 1 hours 56 minutes ago

1 Follower
Tests: 6

Your Facebook Friends on WizIQ

More Tests By Author

Njutnovi zakoni
8 Questions | 693 Attempts

Pravolinijsko kretanje
10 Questions | 1066 Attempts

Masa i težina tela kao razliciti pojmovi
8 Questions | 424 Attempts