Kontabilitet Online Test

Kur eshte krijuar programi i pare ne Shqiper per te mbajtur kontabilitetin ne menyre te informatizuar


Cfare perfitimesh kam nese trajnohem per nje prej programeve


Ne cfare forme mund te zhvilloje trajnimin


Nese vendos te zhvilloje trajnimin online ne cfare formash


Cilat jane oraret qe mund te zhvilloje trajniminDiscussion

Your Facebook Friends on WizIQ