Platforma edukacyjna Moodle Online Test

Które skladowe kursu (aktywnosci) nadaja sie do pracy grupowej online?


Co umozliwia skladowa kursu "zadanie"?


Praca w trybie synchronicznym z innymi studentami mozliwa jest w aktywnosci zwanej ...


Aktywnosc na Moodle przypominajaca "podrecznik programowany" to ...


Jak nazywa sie tablica ogloszen Administratora / Prowadzacego na Moodle?


Jak nazywa sie format dostarczania kursu Moodle, który jest zorientowany na dyskusje?


Twórca kursu nie musi prowadzic kursu. Wystarczy, ze stworzy wszystkie skladowe kursu.


Ile jest predefiniowanych ról uzytkowników platformy?


Jak nazywa sie modul, który posiada Moodle, a który umozliwia przenoszenie e-kursów miedzy róznymi platformami?


Platforma Moodle nie ma wygórowanych wymagan sprzetowych i mozna ja zainstalowac na wiekszosci obecnie uzywanych serwerów sieciowych.


Moodle jest oprogramowaniem typu open source.


Moodle umozliwia prowadzenie szkolen i pobieranie nauki za posrednictwem ... i wykorzystuje przy tym protokól komunikacyjny ...


Description:

Quiz sprawdza podstawowe informacje na temat platformy edukacyjnej Moodle. Quiz opiera się na wiadomościach zawartych w prezentacji o Moodle.
Zapraszam do wykonania quizu! :-)
Ewa Czerniecka

To jest quiz wielokrotnego wyboru.
Kliknij Start Test, aby rozpocząć quiz.
Przeczytaj pytanie, a następnie wybierz jedna odpowiedź.
Kliknij Next i Back w celu poruszania sią między pytaniami quizu.
Nie pojawia się żadna informacja w przypadku wyboru błędnej odpowiedzi.
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij End Test, aby wysłać quiz do sprawdzenia. Na koniec zobaczysz swój wynik.

Discussion

Your Facebook Friends on WizIQ

More Tests By Author

test 1
5 Questions | 14 Attempts