Pagsusulit sa Filipino 1 - Wika Online Test

Ang mga opisyal na wika ng Pilipinas sa kasalukuyan ay


Ang wikang pambansa ng Pilipinas noong 1959 ay


Ipinagdiriwang tuwing Agosto ang


Ipinalabas ng KWF ang Revisyon sa Ortograpiyang Filipino at Patnubay sa Ispeling ng wikang Filipino noong


Ang Itinuturing na Ama ng Balarilang Tagalog


Ang sistematik na balangkas ng mga bibibigkas na tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitrari upang magamit ng mga taong may iisang kultura


Naipapahayag ang mga sariling damdamin, pananaw, opinyon at maging personalidad ng isang indibidwal


Ginagamit ang wika upang magawa ng isang indibidwal ang kanyang nais gawin


Nalulubos ang gamit na ito ng wika kapag nailalapat sa pagsulat o pagbigkas ng mga akdang pampanitikan


Pinananatili ang mga relasyong panlipunan
Description:

Kahulugan at katangian ng wika .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tags:

wika

Discussion

Palay Argie Walang Iba

ano ang epiko bilang akdang pampanitikan

23 days 21 hours 47 minutes ago

Your Facebook Friends on WizIQ

More Tests By Author

break-even sales exercise
6 Questions | 87 Attempts