Free Online Hendrik Van Tonder'S Tutorials

RSS  
Graad 8- Optel en Aftrek van Uitdrukkings

Graad 8- Optel en Aftrek van Uitdrukkings

2043 Views

Gr 8- Optel en Aftrek van Uitdrukkings wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot...

Graad 8- Omtrek van Figure

Graad 8- Omtrek van Figure

1747 Views

Gr 8- Omtrek van Figure wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewendige ...

Graad 8- Meetkunde (Driehoeke)

Graad 8- Meetkunde (Driehoeke)

7029 Views

Gr 8- Meetkunde (Driehoeke) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewend...

Graad 8- Meetkunde (Driehoeke D2)

Graad 8- Meetkunde (Driehoeke D2)

2235 Views

Gr 8- Meetkunde (Driehoeke D2) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lew...

Graad 8- Hoekpare, Pythagoras, Omtrek en Oppervlakte

Graad 8- Hoekpare, Pythagoras, Omtrek en Oppervlakte

7090 Views

Gr 8- Hoekpare, Pythagoras, Omtrek en Oppervlakte wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Dire...

Graad 8- Liniêre Vergelykings (Hakies)

Graad 8- Liniêre Vergelykings (Hakies)

4963 Views

Gr 8- Liniêre Vergelykings (Hakies) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-t...

Graad 8- Heelgetalle (Getallelyne)

Graad 8- Heelgetalle (Getallelyne)

2808 Views

Gr 8- Heelgetalle (Getallelyne) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Le...

Graad 8- Heelgetalle (D1)

Graad 8- Heelgetalle (D1)

1363 Views

Gr 8- Heelgetalle (D1) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewendige A...

Graad 8- Heelgetalle

Graad 8- Heelgetalle

2135 Views

Gr 8- Heelgetalle wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewendige Aanlyn...

Graad 8- Getallestelsel (Deel 2)

Graad 8- Getallestelsel (Deel 2)

2011 Views

Gr 8- Getallestelsel (Deel 2) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewe...

Graad 8- Getallestelsel (D3)

Graad 8- Getallestelsel (D3)

2264 Views

Gr 8- Getallestelsel (D3) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewendig...

Graad 9- Wiskundige Verwantskappe

Graad 9- Wiskundige Verwantskappe

2050 Views

Gr 9- Wiskundige Verwantskappe wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lew...

Graad 9- Vierkantswortels en Derdemagswortels

Graad 9- Vierkantswortels en Derdemagswortels

2314 Views

Gr 9- Vierkantswortels en Derdemagswortels wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een...

Graad 9- Vierkante

Graad 9- Vierkante

1578 Views

Gr 9- Vierkante wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewendige Aanlyn o...

Graad 9- Vergelykings (Onbekende op twee kante)

Graad 9- Vergelykings (Onbekende op twee kante)

2389 Views

Gr 9- Vergelykings (Onbekende op twee kante) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte E...

Graad 9- Vergelykings (Onbekende een kant)

Graad 9- Vergelykings (Onbekende een kant)

2068 Views

Gr 9- Vergelykings (Onbekende een kant) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-to...

Graad 9- Vergelykings (Letter Koeffisiente)

Graad 9- Vergelykings (Letter Koeffisiente)

1611 Views

Gr 9- Vergelykings (Letter Koeffisiente) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-t...

Graad 9- Vergelykings (Linier)

Graad 9- Vergelykings (Linier)

1655 Views

Gr 9- Vergelykings (Linier) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Lewend...

Graad 9- Vergelykings (Kwadraties)

Graad 9- Vergelykings (Kwadraties)

1994 Views

Gr 9- Vergelykings (Kwadraties) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-tot-Een Le...

Graad 9- Reguit Lyne (Dubbel-Afsnit Metode)

Graad 9- Reguit Lyne (Dubbel-Afsnit Metode)

2617 Views

Gr 9- Reguit Lyne (Dubbel-Afsnit Metode) wiskunde video / les dinamies aangebied deur Maths Wizard. Maths Wizard se Kuber Klaskamer bied Direkte Een-t...

About Hendrik van Tonder

  • Hendrik van Tonder
    Hendrik van Tonder
  • 465 Followers
  • 349 Members recommend
  • 2 Tests created
  • 301 Tutorials added

Profile Summary

Dinamiese Tutor vir 28 Jaar!