Pagsusulit sa Filipino 1 - Wika Online Test

Pinananatili ang mga relasyong panlipunan


Nalulubos ang gamit na ito ng wika kapag nailalapat sa pagsulat o pagbigkas ng mga akdang pampanitikan


Ginagamit ang wika upang magawa ng isang indibidwal ang kanyang nais gawin


Naipapahayag ang mga sariling damdamin, pananaw, opinyon at maging personalidad ng isang indibidwal


Ang sistematik na balangkas ng mga bibibigkas na tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitrari upang magamit ng mga taong may iisang kultura


Ang Itinuturing na Ama ng Balarilang Tagalog


Ipinalabas ng KWF ang Revisyon sa Ortograpiyang Filipino at Patnubay sa Ispeling ng wikang Filipino noong


Ipinagdiriwang tuwing Agosto ang


Ang wikang pambansa ng Pilipinas noong 1959 ay


Ang mga opisyal na wika ng Pilipinas sa kasalukuyan ay
Description:

Kahulugan at katangian ng wika .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tags:

wika

Discussion

Your Facebook Friends on WizIQ

More Tests By Author

break-even sales exercise
6 Questions | 86 Attempts